previousnext

[ Spolupráce s Michalem Volfem ]

Velkokapacitní koncové nádraží na Žižkově bylo primárně vystavěno jako zásobovací uzel, překladiště a současně sklad pro dovoz potravin. Stavba byla zahájena v roce 1930 a její projekt byl zadán architektům Karlu Caisovi a Vladimíru Weissovi. Funkcionalistická stavba je vytvořena ze správní budovy ve spojení s dvouetážovými skladišti a půdorysně navržena jako „účko“, které objímá přivedenou železniční trať. Obě skladištní budovy se skládají ze sekcí obdélného půdorysu tak, aby je bylo možné podle potřeby pronajmout samostatně různým zájemcům. Každý samostatný sklad je vybaven vlastním vchodem, hygienickým zázemím, spojovacím schodištěm a nákladními výtahy. Sklad je podlouhlá místnost lemovaná po stěnách okny, s vysokým stropem a dvěma řadami osmibokých sloupů po šesti. Sloupy mají strohé dvakrát zalomené hřibové hlavice. Výtahy ze skladišť vedou i do suterénních podlaží. V suterénu jsou severní i jižní křídlo skladišť spojeny podzemními tunely v místech, kde na povrchu probíhají spojovací můstky. Z místa dýchá jednoduchost - čisté linie a hladké plochy oproštěné od dekoru. Velmi střídmá barevnost v rozsahu bílé, šedé a černé doplňována materiály jako je beton, železo a sklo.

Zadáním bylo do dvou podlaží v jedné skladištní sekci navrhnout soubor tělocvičných prostor se zázemím. V přízemním sále s vysokými stropy sál pro kalisteniku a parkur. V patře pak menší sály, šatny, sprchy, toalety. K objektu jsme se snažili přistoupit s patřičným citem a respektem, jaký si zasluhuje. Všechna nová architektura (stěny, schodiště, nábytek apod.) stejně jako provozní prvky tělocvičny (překážky, hrazdy, apod.) by měly být vkládány s ohledem na stávající rastr sloupů, osovitost a souměrnost historické budovy. Barevné řešení nově vložených prvků by mělo být střídmé, aby vyniknul samotný prostor - “barevnost” nebo živost dodají prostoru sami lidé svojí přítomností a prováděnou aktivitou V nárvhu je tedy redukován počet nových materiálů na minimum - na černo a šedo nabarvené desky OSB.

STS, AD

previousnext
Tělocvična Nákladové nádraží Žižkov
Tělocvična Nákladové nádraží Žižkov
Tělocvična Nákladové nádraží Žižkov
Tělocvična Nákladové nádraží Žižkov
Tělocvična Nákladové nádraží Žižkov
Tělocvična Nákladové nádraží Žižkov
Tělocvična Nákladové nádraží Žižkov
Tělocvična Nákladové nádraží Žižkov
Tělocvična Nákladové nádraží Žižkov
Tělocvična Nákladové nádraží Žižkov
Tělocvična Nákladové nádraží Žižkov
Tělocvična Nákladové nádraží Žižkov
Tělocvična Nákladové nádraží Žižkov
Tělocvična Nákladové nádraží Žižkov
Tělocvična Nákladové nádraží Žižkov
Tělocvična Nákladové nádraží Žižkov